Ajoalueet

Yhdistyksellä on maanomistajanlupa ensimmäiselle ajoalueelle Karhintien varrella. Ajoalue on kooltaan 40 ha ja maastoliikennelupahakemus on haussa Hausjärven kunnalta.

Lisätietoa tästä ja muista ajoalueista päivitetään myöhemmin. . .